LINDA FRID - Huvuddomare

Danmark

Linda har varit i nagelbranschen sedan 1988 och är idag huvudlärare och grundare av en av Danmarks stora nagelskolor. Med hennes tidigare erfarenheter som tävlande, med flera guldpokaler bakom sig, är hon en mentor för ett flertal nagelterapeuter och tävlande. Linda har varit internationell domare i 15 år och är även en medlem i domarföreningen, INJA, som en del av The Honorary Council. Linda har en övertygelse om att nyckeln till framgång är utbildning och är dedikerad att alltid hålla en hög standard i varje utbildning och förmedla sin kunskap, som hon ständigt uppdaterar genom sina resor genom nagelvärlden – världen över. 

In english

Linda has been in the nail industry since 1988 and today she is the master teacher and founder of  one of the bigger Nail Academys in Denmark. With her earlier experiences in competitions, where she won several gold, she is today a mentor for many nail technicians and also competitiors. Linda has been an international judge for 15 years and is a meber of the international judge association, INJA, as apart of the Hononary Council. Linda is convinced that the key to succes is education and is dedicated to have a high standard in every education. She travels all over the world to educate and to get more knowledge. 

MARIA AITOMÄKI

Finland

Maria är ursprungligen från Finland men bor och verkar numera i Danmark. Maria är både nagelterapeut, internationell lärare och hon har en stor erfarenhet av att tävla. Hennes karriär startade för 16 år sedan och hon har tävlat sedan 2003 och efter det har hon delat sin kunskap med nya tävlanden för att hjälpa och coacha dem. Hon har en stor passion för att ge nagelindustrin i Danmark ett lyft och delar gärna med sig av knep och trix. "Om jag lär mig något nytt och behåller det för mig själv kommer nivån alltid vara den samma. Att dela med sig av kunskap lyfter alla, vilket gör att både du och dina medtävlande jobbar för att nå högre nivåer." Maria största seger i en nageltävling är 1:a plats i kategorin Gel 2010 i Seoul, Korea. En tävling med över 1000 deltagare.

In english

Maria Aitomäki is a Finnish Nail designer, international educator and experienced competitor, currently living and working in Copenhagen, Denmark. Marias career in Nail industry has started 16 years ago and she has been competing since 2003. Later on Maria has been educating and sharing information with a lot of new competitors, helping them further in their career. She is most enthusiastic to give the industry in Denmark a lift by always trying to help and never keeping tricks to herself. "If we learn something new and dont give it further, the level of competition will always be the same. Sharing the knowledge, will lift everyone and it will make you and everyone else try harder" Marias biggest achievement in competing is the 1st place in Global Nail cup (gel category) 2010 in Seoul, Korea. This competition has over 1000 registrations.

JEANETTE ULRIKSEN

Danmark

Jeanette startade som nagelterapeut 2004 och efter ca 6 månader i branschen utbildade hon sig till  Master Technician och Educator. Nu har hon även titeln Master Educator och utbildar i Danmark. Tävlingsbanan startade hon 2004 både nationellt och internationellt med en extra passion för Nail Art och Fantasy. Hon har vunnit flera guld och placerat sig många gånger både med silver och brons. 2013 utbildade hon sig till INJA domare och därefter har hon dömt i flera internationella tävlingar. 

In english

Jeanette started her carrier as a nail technician 2004 and after 6 months she had advanced to Master Technician and Educator. Today she also has the title Master Educator and is training in Denmark. Her carrier with competitions started already 2004 both national and international with an extra passion for Nail Art and Fantasy. She has won several gold and placed many times both with silver and with bronze. 2013 she was trained to be an INJA judge and has from then judged in several international competitions

AGNETA MODÉN

Sverige

Agneta har arbetat, drömt och levt "naglar" sedan 1999 och hon älskar fortfarande varenda sekund av det. Hon utbildade sig till lärare 2001 och har sedan dess fokuserat på utbildning och som Agneta själv säger, så har hon fått den unika möjligheten att utbilda både terapeuter och lärare i Sverige men även runt om i världen. Idag arbetar hon som utbildningsansvarig i Sverige, Danmark och Finland. Agneta har dömt nageltävlingar under många år i Sverige och har även bedömt åtskilliga naglar under åren för diverse aktiviteter för nagelindustrin.

In english

Agneta has worked, dreamed and lived “nails” since 1999 and she still love every second of it. She trained as a teacher in 2001 and since then has focused on education and Agneta herself says, she has been given the unique opportunity to educate both technicians and teachers in Sweden but also around the world. Today she works as education director in Sweden, Denmark and Finland. Agneta has judged nail competitions for many years in Sweden and has also evaluated numerous nails over the years for various activities for the nail industry.

MARGRETHE BUCH

Norge

Margrethe har varit i nagelbranschen sedan 2000 och är grundaren utav en av de mer kända skolorna i Norge, som etablerades 2001 och hon har sedan dess utbildat många framgångsrika nagelterapeuter in Norge. Sedan 2004 driver hon även import och distribution. 2008 började Margrethe som domare, och hon vill hela tiden både utvecklas och dela med sig av sin kunskapen. 2012 erövrade Margrethe titeln Master Expert. 

In english

Margrethe has been in the nail industry since 2000 and is the founder of one of the more famous schools in Norway, which was established in 2001 and since then, she has trained many successful nail technicians in Norway. Since 2004, she runs import and distribution. 2008 started Margrethe as judges and she wants both to develop and share their knowledge with enthusiasm. 2012 Margrethe got the title Master Expert.

CINDERELLA ANDERSSON

Sverige

Sedan 2003 har Cindy filat sig igenom den ena utmaningen efter den andra. 2007 tog hon steget ut på tävlingsarenan och med flera års erfarenhet av att vara på den tävlandes sida, där hon har vunnit flertalet nationella och internationella pokaler, har Cindy blivit en kär, återkommande profil i vår domarpanel. Cindy visar stor noggrannhet och rättvisa med en ödmjukhet för varje tävlande. Under åren har Cindy med sin erfarenhet utbildat och coachat flera av de namn vi idag känner igen på tävlingsarenan.

In english

Since 2003, Cindy has used her nail filet through one challenge after another. In 2007, she took the step onto the competition arena, where she has won several national and international trophies. After several years of experience to be on the competitor’s side, Cindy has become a dear, returning profile in our panel of judges. Cindy shows great accuracy and fairness and with humble eye for each contestant. Over the years, Cindy with her experience, also trained and coached several of the names we know today on the competition arena.