Det handlar om att nagelfaras

Text och bild: Reni Mobrandt
Publicerad i Naglar i Norden nr 3 - 2008

Publicerad på nagelforum.se

Visst är naglar vackert! Ett smäckert apex som välver sig mjukt över nageln. En glänsande yta som gnistrar som glas. Sidolinjer och paralleller som formar nageln. Vackra naglar är berusande.Hur kan man då tävla med naglar, hur kan man tävla i skönhet?
Och hur kan man framför allt bedöma skönhet? Det är svårt, kanske omöjligt att bedöma, men som tur är har vi tävlingsregler där vi kan analysera varje del. Bedömningen baseras på regler och kriterier, vinklar och millimetrar, inte efter tycke och smak.

Alla diplomerade nagelterapeuter har en gång tävlat. Jodå, det har du gjort och det var vid din Examination. Du gjorde ett set naglar som blev bedömda efter de kriterier som en nagelterapeut arbetar efter i en salong. Längd, form, smile, lackning, applicering av produkten är några av bedömningspunkterna som avgör om nagelterapeuten blir godkänd eller inte.
Inte olikt en tävling.

Varje tävling har kriterier för hur nageln skall se ut. De är oftast likartade för varje tävling men kan ibland skilja sig något i t.ex. längd, placering av apex osv. Det är tävlingsledningen som tar fram kriterierena, ibland efter klassiska regler och ibland efter regler till en internationell tävling, om den skall kvalificera till en sådan.

Innan du tävlar skall du noga läsa igenom vad som gäller i den tävlingen du har valt att delta i. Ring och fråga om det är något du tycker är oklart. Vanligtvis är det en tidsbegränsning på 2.5 timmar och under den tiden gäller det att hålla fokus på varje detalj. Sedan är det domarnas tur.
Bedömningen sker blint, dvs. domarna sitter bakom ett draperi och ser inget annat av modellen än händerna. Varje modell har ett nummer och det är endast det som fylls i bedömningsschemat.
Sedan lämnas det till tävlingsledningen som först då ser vilken tävlande som gömmer sig bakom varje nummer och för in de givna poängen. Även för domarna gäller det att hålla fokus på varje detalj. Ibland bedömer man alla punkter och ibland delas det upp bland domarna. Detta beror på antalet tävlande, tävlingens sammansättning och domargruppen. I varje grupp domare finns det en huvuddomare som leder arbetet och ofta är avgörande om två tävlande kommer lika. Framför allt mellan de tre översta placeringarna. Huvuddomarens resultat kan då vara utslagsgivande eller så kan huvuddomaren begära att de modeller det står emellan skall komma tillbaka för yttrligare en bedömning.

Alla modeller skall vara en gång hos varje domare för att bedömningen skall vara så rättvis som möjligt. Domarna kan som högsta poäng ge ut 10 poäng på de flesta punkterna förutom på några såsom t.ex. lackning eftersom endast 5 naglar lackas och då är maxpoängen 5 poäng. Efternågra timmars arbete är domarna klara med alla modellerna och sammanräkningen börjar för att se vem som har fått högst poäng och en vinnare kan koras.
Men jag tycker att alla som tävlar är vinnare.

Att ta steget ut och gå in i tävlingsrummet är ett steg för att utvecklas. Efter varje tävling får du din bedömning och oftast i punkt för punkt. Du kan då utläsa domarnas bedömning och se vad du kan förbättra. Nästa gång kan du stolt se hur du har höjt dina resultat och arbetat mer fokuserat.

Alla är segrare och det finns bara två priser i en tävling, vilket jag sa på den Nordiska tävlingen i Oslo tidigare i år – Win or Improve. Du kan vinna eller förbättra dig, det är hela tiden en utveckling.
Rafflande – eller hur!De vanligaste bedömningspunkterna är:

Form
Man får välja vilken form man vill men alla naglarna skall ha samma form.

Längd
Alla naglar skall ha lika längd men hur långa naglar max får vara är varierande.

Apex
Apex skall vara placerad på samma ställe och vara lika hög på samtliga naglar. Apex skall vara i harmoni med nageln.

C-kurva
C-kurvan skall vara lika på samtliga naglar och lika djupa på både höger och vänster sida. C-kurvan skall följa hela nageln till nagelbandet.

Sidlinjer
Nagelns sidlinjer skall vara parallella sett uppifrån och sett från sidan.

Vita förlängningen
Smilet skall vara skarpt och lika djupt på alla naglar. Den vita förlängningen skall vara färgtät utan skuggningar.

Övre och undre avslut
Nagelns fria kant, hårlinjen, skall vara tunn och jämn. Materialet skall vara applicerat vid nagelbanden med en minimal marginal och med en osynlig övergång.

Yta och produktkontroll

Ytan på de olackade naglarna skall vara jämn och skina som glas. Materialet skall vara applicerat utan färgskiftningar.

Lackning

Ytan på lacket skall vara jämnt och glänsande. Nagellacket skall appliceras jämt och får inte komma utanför eller under nageln.

Helhet, slutgiltigt intryck
Hur är arbetet utfört? Har det blivit skador eller överfilning? Harmonierar naglarna med modellens händer? Är konstnaglarna tekniskt perfekta?