Kunskap är rikedom - getter ger kunskap

Text: Reni Mobrandt 

Vårt hjärta klappar för kunskap, utbildning och support och vi vill gärna dela med oss av detta på bred front.
I år har vi på Nail Systems of Sweden AB valt att sponsra ett utbildningsprojekt för kvinnor och barn i byn Bishozi i Uganda.
Vi skänker en get till varje regionchef för NSI och tre hönor till varje regionchef för ORLY. Detta ger utbildning!


Bakgrund

Föreningen Bildverkstan i Ödsmål har flera aktiva projekt som initierades i byn Bishozi, Kiruhura District, Uganda, i januari 2004 då fem medlemmar från förening Bildverkstan i Ödsmål och fem ugandiska kulturarbetare från Kampala var där i ett kulturutbyte och bl.a. byggde en skola tillsammans med byborna.

Det som sedan följde började med en workshop i bildskapande för kvinnorna i byn under temat ”Hur kan vi själva förbättra våra levnadsvillkor i framtiden”: Under workshopen framgick tydligt av kvinnornas bilder och gruppsamtal att de genom att samarbeta och studera engelska (huvudspråket i Uganda) och ekonomi skulle kunna minska fattigdomen och förbättra levnadsvillkoren i byn väsentligt, både för sig själva och sina familjer. Många är analfabeter och har fått mycket lite eller ingen skolgång alls under sin uppväxt och de talar ett stamspråk som bara förstås av befolkningen som bor i samma del av Uganda. Livet är hårt för de flesta kvinnorna som ofta gifts bort mycket unga och måste föda många barn. 8-10 barn är inte ovanligt och dessutom får de ta hand om släktingars barn vars föräldrar gått bort i aids eller någon annan sjukdom. De sköter också familjens hem och jordbruk. Fattiga och outbildade har de små möjligheter att påverka sin livssituation i ett för övrigt helt mansdominerat samhälle.

Vid workshopens slut ansåg vi alla att det bästa vore att organisera det nystartade kvinnosamarbetet i form av en förening. ”Bishozi Women” tyckte alla lät fint som föreningsnamn. Syfte och mål var det också lätt att enas om nu efter erfarenheterna från vår workshop. Man ville starta och driva olika kulturprojekt och genom det förbättra levnadsvillkoren för kvinnorna i Bishozi med omnejd och deras familjer. 20 kvinnor var med och startade föreningen som nu har en styrelse och stadgar samt bankkonto och postbox i närmsta stad. Allt eftersom ryktet spreds om vår förening kom fler kvinnor vandrande till vår mötesplats vid den nya skolan i Bishozi och ville vara med. Idag är det fler än 200 medlemmar i föreningen.

Svenska Getbanken

Det första som startades av föreningen blev ett getprojekt, Svenska Getbanken, eftersom det jämfört med andra alternativ verkade enklast och mest ekonomiskt. Kvinnorna är vana vid och kan ta hand om getter, de är inte så dyra att köpa, de kosta lite i drift och de förökar sig bra. Att ha getter är mycket vanligt i Uganda där getkött hör till vardagsmaten. Efter mycket resonerande och funderande föddes den Svenska Getbanken.

Så här fungerar den

Getter ”köps” av svenska bidragsgivare och placeras i getbanken som sköts av föreningen Bishozi Women. Varje registrerad getprojektmedlem i Bishozi får i turordning hand om en dräktig get som de ”lånar” från getbanken. När geten får killingar lämnas så småningom hela första kullen till Svenska getbanken, men efter det blir alla killingar som föds deltagarens egna. Alla getter som ska ingå i banken märks och delas ut till nästa projektdeltagare som väntar på en get och bockarna säljs på markanden. Ja, alla utom de lyckliga bockar som getbanken har och lånar ut till alla deltagarna vid behov. Inkomsterna går i första hand till getmedicin och lärarlöner samt till studiematerial. För att få en get måste kvinnorna nämligen studera varje lördag. 200 kvinnor går på undervisningen som startade i februari 2004 och leds av 3 tillsvidareanställda engelsklärare och 1 föreningsmedlem.

När kvinnorna i en by har nog med getter för att klara projektet på egen hand så kommer getbanken att öppna i en annan fattig by som behöver starthjälp. Sommaren 2007 kunde Svenska Getbanken öppna i en grannby till Bishozi som heter Mbogo. Fler byar står på tur.

Var hamnar getbidragen?

Hela bidraget går oavkortat till projektet. En ung, dräktig get kostar ca:190,- på getmarknaden i Uganda. Det går alltid att pruta något och för det som blir över köps getmedicin. Resten går till den som vallar hem getterna från marknaden.

Vill du stödja Svenska Getbanken?

En get kostar 190,- och får samma namn som sin köpare om inget annat namn anges vid köpet. Var vänlig och märk din inbetalning med ”Get”. Kontakta oss om du vill ge bort en get som gåva till någon. Då kan du för ytterligare 20,- få ett fint getcertifikat som är signerat och stämplat

Men det finns flera projekt:

Bishozi Women Culture Centre

I trädens skugga mellan kyrkan och skolbygget i Bishozi mötte vi bykvinnorna på de sena eftermiddagarna då de sammanstrålade för att bära tegelsten till skolan som byggdes i januari 2004. När vi langat tegelsten så vi blivit trötta stannade vi kvar tillsammans och planerade det nya föreningsarbetet.

Bykvinnorna tillverkar underbara korgar och mattor i papyrus och andra naturmaterial och de gör också vackra lerkärl och krukor. Syintresse finns men ingen äger en trampsymaskin. Vi kom fram till att ett ”kvinnornas kulturcenter” skulle göra allt mycket enklare. Föreningen skulle kunna köpa in studiematerial, verktyg, och symaskiner som medlemmarna kunde få tillgång till. Det skulle förenkla samarbetet med en mötesplats och vara bra att ha tak över huvudet när solen är som hetast eller då regnet piskar ner under regnperioderna. En barnmorska skulle kunna knytas till centret. Det skulle ge kvinnorna enormt mycket om de kunde få hjälp vid graviditeter och familjeplanering på när håll. HIV/aids-information och tillgång till bromsmedicin skulle nog också bli möjligt. Nu måste de åka till sjukhuset i stan och det har de flesta inte råd med. I januari 2006 började vi bygga Bishozi Women Culture Centre som vi hoppas ska stå klart i slutet av 2008. Kulturcentret är delfinansierat genom bidrag från Forum Syd/ SIDA.

Matafari Brickcompany

Ett tegelstenföretag, Matafari Brickcompany, har startat i Bishozi. De deltagande kvinnorna har genom detta projekt fått nya kunskaper och en egen inkomst. När kulturcentret är färdigt hoppas vi att de kommer att kunna driva tegelstenföretaget vidare och sälja tegel till andra byggen.

The Henproject

Vi har startat ett hönsprojekt i skolan i Bishozi eftersom vi upptäckt att ett skolbarn som äger 3 hönor kan tjäna ihop till sin egen skolgång genom att sälja ägg och föda upp kycklingar.

Svenska kobanken

I första skedet ska den nystartade Svenska Kobanken arbeta för att alla barn i Bishozi ska få möjlighet att dricka mjölk varje dag. I Bishozi ska skolbarnen ha med sig matsäck hemifrån men många barn får gå hungriga hela dagarna eftersom de av olika anledningar inte får med sig någon mat till skolan. Nu har vi 2 tjurar och 40 kor men vi behöver många fler.

Bishozi Father´s Association

100 bymän har startat en förening för att de insett att de, precis som deras kvinnor redan gör, vill driva olika utvecklingsprojekt tillsammans för en bättre framtid i byn. Biodling och mjölkkor är det som männen i första hand vill satsa på.

 

Medlemströja

Om du köper Bishozi Projects fina topp eller T-shirt med getlogga till dig själv ger du samtidigt en medlem i våra projekt i Uganda en likadan utan kostnad. Tröjan som är i 100% bomull finns med eller utan kort ärm i storlekarna XS, S, M, L, XL och XXL och kostar 150,- inkl. frakt. Kontakta oss om du vill göra en beställning

Alla dessa projekt går att stödja.
Kontakta Anette Rosati för mer information:

Föreningen Bildverkstan i Ödsmål

Teknikvägen 2
444 95 Ödsmål
Tel. 0703-640 812  
 0703-640 812      
E-mail: anetterosati@hotmail.com