Show Case Nail Art - Tema Vatten

Text: Reni Mobrandt
Artikel införd i Naglar i  Norden nr 2 - 2010

För första gången i Sverige anordnades box-tävling: Showcase Nail Art, även detta på ELMIAmässan.Sex tävlande deltog och det var besökarnas röster samt en jurys utlåtande som utsåg vinnaren. Det som är viktigt är att hela skapelsen
inklusive box, skall avspegla temat för tävlingen, och i år var det Vatten.
Tävlingen går ut på att visa 10 egenhändigt designade tippar monterade i en box – i en showcase.
Efter att alla röster räknats framstod en vinnare:
Irina Gafvelin, bidraget ser du här.